Een taxatie, en wat kan ik ermee?

Een taxatie is de vaststelling van de meest waarschijnlijke prijs (de waarde) die voor een onroerende zaak tot stand kan komen in een open marktsituatie gegeven de fysieke, economische, sociale en/of juridische kwaliteit van de onroerende zaak.

De taxatie van het onroerend goed wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals:

  • De ligging en woonomgeving
  • De technische (onderhoud) en bouwkundige staat
  • De grootte (inhoud) van het object
  • De planologische ontwikkelingen in de omgeving
  • De milieukundige aspecten (evt. verontreiniging)
  • Het soort eigendom; eigen grond of erfpacht

Het is aan de taxateur om al deze factoren zorgvuldig te wegen om uiteindelijk tot de bepaling van de waarde te komen en deze te verwerken in een taxatierapport.

Voor particuliere woonhuizen zijn de onderstaande waarden het meest relevant:

De onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik:

De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. Anders gezegd is dit de verkoopprijs die een pand op kan brengen als het te koop zou worden gezet.

De executiewaarde vrij van huur of gebruik:

Dit is de prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou worden betaald. Deze waarde is voor de bank belangrijk.

De herbouwwaarde:

Het bedrag nodig voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na het voorval op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Deze waarde is van belang voor uw opstalverzekering. Voor deze waarde moet het pand opnieuw te (her)bouwen zijn indien het bijvoorbeeld geheel zou afbranden.

Wat kan ik met een taxatie?

Een taxatie heeft u nodig bij het aanvragen en afsluiten van een hypotheek of een verhoging van hypotheek in verband met een verbouwing. Bij onderhandse verkoop is het natuurlijk van groot belang om het object te laten taxeren. Taxatie is van belang bij een boedelscheiding waarvan de woning een verbonden onderdeel is. Ook voor fiscale doeleinden (o.a. successieaangifte na overlijden) heeft u een taxatierapport nodig.

Meer informatie over taxatie?